Framtidens ventilation

ÄR UNDER UTVECKLING

Framtidens boenden kräver framtidens ventilationslösningar.


90%

80%

60%

av Sveriges villor uppfyller inte kraven för luftomsättning.


av bostadslägenheterna uppfyller inte luftomsättningskraven.

av vår tid spenderas inomhus.

Enligt världens största studie kring barns hälsa och inomhusklimat finns det stora problem med fukt i våra bostäder. Detta är en riskfaktor som kan orsaka astma, allergi och luftvägsinfektioner bland barn.


Samtidigt riktar en rapport från 2017 hård kritik mot dagens obligatoriska ventilationskontroll och konstaterar att en godkänd kontroll inte innebär ett bra inomhusklimat.

Höjda klimatmål

EU:s klimatmål är att fortsätta energieffektiviseringen och minska koldioxidutsläppen med minst
80% till 2050.

Av Sveriges totala energitillförsel används 35% för drift och uppvärmning av byggnader.


Detta har lett till att vi bygger våra bostäder allt tätare vilket ökar kravet på god ventilation.

Uppkopplad teknik

För att möta de ökande kraven på ventilation och samtidigt minska miljöbeläsntningen krävs smart teknik.

Devair kombinerar 30 års erfarenhet i ventilationsbranschen med den uppkommande IoT-revolutionen, för att skapa framtidens ventilationsprodukter.

Nyheter

Examensarbete via Linköpings Universitet och ALTEN


Vi har haft turen att under våren tillhandahålla ett examensarbete där två civilingenjörsstudenter undersökt vår produkts design och tillverkningsbarhet genom sitt arbete "Applying DfM for small scale production". Arbetet utmynnade i riktigt goda resultat där antalet komponenter sänktes markant och implementationen innebär en halvering av produktionskostnaden per enhet för Devair samtidigt som kvaliteten ökade.

Ett av fyra LEAD-bolag att ta emot Vinnova-finansering


Det glädjer Devair att även Vinnova ger oss möjligheten att fortsätta utveckla vår idé. Tack vare detta stöd kommer vi kunna fokusera på vår affärsutveckling och nå ut till kunder för att möta marknadens framtida behov. Devair kommer bygga nya relationer i branschen och flertalet pilotstudier kommer att genomföras vilket teamet ser fram emot!


Läs LEADs artikel

Devair blir ett LEAD-bolag


Devair har fått möjligheten att bli medlemmar i Lead - Linköpings inkubator för tech-startups. Teamet på Devair är mycket glada och stolta över möjligheten att få stöd i utvecklandet av bolaget och att få privilegiet att omge sig med andra eldsjälar för teknikutveckling.


Läs mer om LeadDevair blir ett av 60 projekt som beiljas stöd av Boverket för att främja innovativt och hållbart bostadsbyggande

 

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stöd har bland annat beviljats för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial samt digitala lösningar.


Ola Stenberg, en av de tre grundarna till Devair, var en av de som fick beviljat stöd. Detta blev startskottet för Devair och det satsas nu för fullt för att förfina vår teknologi och fortsätta utveckla produkten som ska bidra till lägre energikostnader och bättre inomhusklimat.


Läs mer om Boverkets stöd